Loyalty program

Loyalty program

Dobrodošli u SHOOTER loyalty klub

Uživajte u kupovini uz specijalne pogodnosti koje Vam pruža SHOOTER loyalty kartica.

Gde se koristi SHOOTER loyalty kartica?

SHOOTER loyalty kartica obezbeđuje specijalne pogodnosti za kupovine u SHOOTER maloprodajnim objektima. Adrese maloprodajnih objekata date su u narednoj tabeli.

1. BEOGRAD Nedeljka Gvozdenovića 22b
2. BEOGRAD Strugarska 5
3. CRVENKA Maršala Tita 121
4. KRUŠEVAC Trg Fontane 49
5. LESKOVAC Bul. Oslobođenja 42
6. NOVI SAD Kralja Aleksandra 1
7. SOMBOR Kralja Petra I 34
8. STARA PAZOVA Svetosavska 7/4
9. TOPOLA Bulevar kralja Aleksandra 18
10. VRNJAČKA BANJA Kneza Miloša 5
11. NOVI BEĆEJ Maršala Tita 2
12. KAĆ Svetosavska 13

Pogodnosti SHOOTER Kluba

Kao član SHOOTER Kluba dobijate mogućnost da ostvarite i do 20% popusta na kupovinu. Bićete prvi koji će dobiti obaveštenja o pristizanju nove kolekcije, akcijama i sniženjima u našim radnjama. Bićete u mogućnosti da uživate u posebnim akcijama koje su dostupne samo članovima SHOOTER Kluba. Možete očekivati iznenađenja. Sabiranjem kupovina lični popust korisnika se uvećava u skladu sa skalom popusta SHOOTER loyalty kluba. Aktuelna skala popusta prikazana je u tabeli:

UKUPNA POTROŠNJA VISINA POPUSTA
0 - 5.000 RSD (AKTIVACIJA KARTICE) 5%
5.001 - 50.000 RSD 10%
50.001 - 100.000 RSD 13%
100.001 - 150.000 RSD 15%
Preko 150.000 RSD 20%

* popust ostvaren kroz članstvo u klubu vernih kupaca odnosi se na kupovinu svih artikala iz Nove kolekcije.
 

Posebna pogodnost za najvernije potrosače:

Ukoliko je ukupna potrošnja veća od 150.000,00 RSD odobravaće se dodatni popust na sve snižene artikle (ovaj popust se odnosi na bilo koji vid sniženja ) u vrednosti od 5%.

VAŽNO: Popust koji ste ostvarili no osnovu ukupne potrošnje u prethodnoj godini važi i u tekućoj godini, ukoliko u njoj ne ostvarite veći popust.

Primer

Ukoliko ste u 2022. godini ukupno potrošili 60.000 dinara, i stekli popust od 13%, u 2023. godini ćete takođe kupovati sa popustom od 13%, ili većim ukoliko Vaša ukupna potrošnja premaši 100.000 dinara.

VAŽNO: Popust koji ste stekli po kartici ne možete iskoristiti ili kombinovati sa važećim akcijama, ali se Vaše kupovine uredno beleže i sabiraju u sistemu.

Kako se postaje član SHOOTER loyalty kluba?

Korisnik SHOOTER loyalty kartice može postati svaka osoba starosti iznad 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji koja obavi kupovinu u nekom od maloprodajnih objekata SHOOTER-a i pravilno ispuni pristupnicu. Pojedinac postaje član SHOOTER loyalty kluba potipisivanjem pristupnice pod uslovom da su svi obavezni podaci popunjeni. Potpisivanjem pristupnice pojedinac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa ovim opštim pravilima.

Uslovi korišćenja SHOOTER loyalty kartice

Korisnik svoje pogodnosti može iskoristiti u trenutku naplate na kasi, uz priloženu ličnu loyalty karticu. SHOOTER loyalty kartica je kartica pogodnosti i ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja. SHOOTER Loyalty kartica nije prenosiva na druga lica i može je koristiti isključivo njen korisnik. U slučaju nepredviđenih tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad računarskih sistema korisnik neće biti u mogućnosti da ostvari pogodnosti SHOOTER loyalty kartice. Velan DOO ne smatra se odgovornim za nastalu štetu koju mogu pretrpeti korisnici SHOOTER loyalty kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad računarskih sistema.

Obrada ličnih podataka

Potpisivanjem pristupnice korisnik daje saglasnost da izdavač prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnici i da ih može elektronski obraditi. Korisnik je odgovoran za istinitost i tačnost svih ličnih podataka navedenih na pristupnici.
Izdavač i vlasnik SHOOTER loyalty kartice je Velan DOO, Dobanovački put 44, 11080 Beograd. Izdavač se obavezuje da će prikupljene lične podatke čuvati, obrađivati i upotrebljavati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS (“Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009). Potpisivanjem pristupnice korisnik daje saglasnost da njegovi lični podaci, kao i podaci o izvršenim kupovinama mogu biti analizirani, povezivani sa podacima drugih korisnika i upotrebljeni u svrhu direktnog marketinga, anketiranja, dodeljivanja dodatnih pogodnosti, kreiranje individualno prilagođenih ponuda i obaveštavanje o drugim aktivnostima Velan DOO.
Podatke korisnika mogu koristiti eksterni pružaoci usluga koji na račun izdavača i u njegovo ime obrađuju lične podatke korisnika. Eksterni pružaoci usluga, na primer, mogu biti angažovani za slanje SMS poruka članovima SHOOTER loyalty kluba. Korisnik SHOOTER loyalty kartice ima pravo na opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka, slanjem pisane izjave elektronskom poštom na adresu loyalty@shooter.rs. U slučaju opoziva obrade ličnih podataka lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu zbirke ličnih podataka naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena nakon opoziva pristanka. U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.  Korisnik je dužan da prijavi svaku promenu ličnih podataka koje je naveo na pristupnici elektronskom poštom na adresu: loyalty@shooter.rs.

Zamena kartice

U slučaju gubitka ili krađe SHOOTER loyalty kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na e-mail: loyalty@shooter.rs. Korisniku će biti izdata nova kartica najkasnije u roku od 15 dana od datuma prijave.

Prestanak članstva

Član SHOOTER loyalty kluba može u bilo kom trenutku pisanom izjavom poslatom elektronskom poštom na adresu loyalty@shooter.rs istupiti iz SHOOTER loyalty programa i odreći se vlasništva SHOOTER loyalty kartice i svih pogodnosti koje iz nje proizilaze.

Objava pravila

Velan DOO zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeni pravila SHOOTER loyalty kluba, povuče iz opticaja loyalty kartice, ili u potpunosti ukine SHOOTER loyalty klub. Sve promene biće javno objavljene na internet portalu www.shooter.rs i stupaju na snagu od trenutka objave. Upotrebom kartice nakon objavljenih promena korisnik potvrđuje da je sa njima saglasan.

Datum izmene: 19.04.2023.